Verwijzers

Informatie voor huisarts en internist

 

Als huisarts en internist kun je patiënten doorverwijzen naar één van de leefstijlprogramma's.  De HCZK heeft alle geregistreerde leefstijlcoaches in Velsen gecontracteerd.

Patiënten krijgen te allen tijde een leefstijlprogramma volledig vergoed, zonder dat het de wettelijke eigen risico aanspreekt. De patiënt moet voldoen aan de volgende criteria:

  • Ouder dan 18 jaar
  • Een BMI 25-30 aangevuld met een leefstijlgerelateerde aandoening als verstoorde glucose, hart- en vaatziekten als hoge bloeddruk of verhoogd cholesterol, slaapapneu of artrose.
  • Een BMI >30 (geldt niet de co-morbiditeit)
  • Voldoende motivatie voor een 2-jarig leefstijlprogramma.

NB! Op de verwijzing moet de BMI worden vermeld. Als de BMI tussen de 25-30 ligt dan moet de co-morbiditeit worden genoemd. 

 

Dit wachtkamerfilmpje informeert u en uw patiënten kort en helder over de GLI. 

Een verwijzing kan bij alle praktijken via Zorgdomein. In Zorgdomein staat onder het kopje 'aanvullende zorg' leefstijlcoaching. Vervolgens kies je voor de betreffende praktijk. 

De patiënt vindt op deze site informatie over de leefstijlprogramma's en wanneer groepen starten.