Andere zorgprofessionals

GLI-Velsen zoekt in de implementatie en borging van de Gecombineerde Leefstijl Interventie de samenwerking met huisartsen(praktijken), praktijkondersteuners, het sociale domein (gemeente Velsen, GGD), Sportloket Velsen en verdere ketenpartners, zoals diëtisten en fysiotherapeuten, oefentherapeuten en andere zorgprofessionals.

Neem gerust contact op ter versterking van de integrale samenwerking!