Over ons

Vanuit het Sport- en Preventieakkoord Velsen is GLI-Velsen ontstaan. Medio 2020 werd het akkoord met daarin het plan gepubliceerd en ondertekend door de partners.

Alle geregistreerde leefstijlcoaches in de gemeente Velsen hebben zich dankzij Femke van Baarsen (foto) verenigd met als doel de werkwijze vanaf het begin af aan goed in te regelen en te zorgen voor een optimale start en verdere implementatie.

Femke van Baarsen draagt zorg voor de coördinatie van GLI-Velsen vanuit het Sport- en Preventieakkoord. Daarnaast is zij zelf ook geregistreerd leefstijlcoach en fysiotherapeute.

 

Samen met de leefstijlcoaches in Velsen wordt er ingezet op het verbeteren van de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners om zo de toestroom naar de GLI te verhogen. Het is essentieel om hier een brug te slaan en samen op te trekken in deze gezondheidsopgave: elke verwijzing naar een leefstijlcoach draagt bij aan een gezonder en vitaler Velsen!